เพิ่ม-1-scaled

www.poonpoemkankha.com

พูลเพิ่มการค้า

ศูนย์รวมสินค้าอุตสากรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องจักร นำเข้า 4 หมวดหลัก

โทร. 084-139-0898, 097-149-0990

หมวดที่1 เคเบิลแกรนด์

หมวดที่2 รางกระดูกงู

หมวดที่3 กล่องและตู้ไฟ

หมวดที่4 ท่ออุตสาหกรรม

รีวิว